Coaching en advies

Coaching startende intern begeleider
We kennen het allemaal. Je bent aangenomen als intern begeleider, maar hebt nog geen ervaring in het vak.
Hoe fijn is het dan als een ervaren intern begeleider je kan coachen?
Vanwege mijn jarenlange ervaring als intern begeleider ben ik bekend met de werkzaamheden en het takenpakket van een intern begeleider binnen de school.
Zowel voor leerlingenzorg, coaching van leerkrachten, opzetten van ondersteuningsstructuur binnen de school, maar zeker ook voor het in kaart brengen van opbrengsten en kwaliteit kunt u mij benaderen als coach.
Ik sta uw startende intern begeleider graag bij om de fijne kneepjes van het vak te leren kennen. Dit doe ik op een toegankelijke manier, waarbij we werken vanuit gelijkheid.


Coachingstraject
Op school is een specifieke ondersteuningsvraag voor een collega in een persoonlijk ontwikkelingstraject en hiervoor zoekt u een coach?
Er kunnen allerlei redenen zijn waarom iemand gecoacht wil worden bij een ontwikkelingstraject. Denk hierbij aan motivatie voor persoonlijke ontwikkeling vanuit gestelde POP-doelen of misschien wel een traject in verband met functioneren.
Voor deze coachingsvragen en trajecten ben ik beschikbaar als coach. Hierbij is inzet van beeldbegeleiding, co-teaching, observatie en coachingsgesprekken mogelijk. In mijn loopbaan heb ik de opleiding voor beeldbegeleider (SVIB) en co-teaching goed afgerond en daarnaast allerlei scholingen gedaan op het gebied van gespreksvoering, schoolcoach en mindset.
Dit gezamenlijk zorgt ervoor dat ik vanuit een hulpvraag en de praktijk kan kijken waar mogelijkheden liggen. Hierbij hanteer ik altijd de houding om doelgericht te werken vanuit vertrouwen, erkenning en relatie.
Vooraf zal te allen tijde een voorgesprek met de leidinggevende en coachee plaatsvinden, zodat ook vanuit dat oogpunt bepaald wordt wat in de ogen van de leidinggevende dient te verbeteren of wat de wens is van de coachee. De verdere coachingsgesprekken zijn vertrouwelijk. Na een startgesprek zal tussendoor een evaluatie plaatsvinden en aan het eind van het traject (of afgesproken periode) zal een eindevaluatie plaatsvinden, waarbij duidelijk is of leerkracht voldoende ontwikkeling heeft laten zien.


Expertise auditieve belemmeringen
Zit er op uw school een kind met een auditieve belemmering en zijn er vragen hoe hierin voorzien kan worden in zijn of haar onderwijs- en ondersteuningsbehoeften?
Naast mijn kennis en expertise rondom diverse gedragsproblematieken heb ik een specialisatie op het gebied van auditieve belemmeringen.
Ik ben ervaringsdeskundige aangezien mijn zoon ernstig slechthorend is. Vanuit dit oogpunt heb ik training gevolgd om ook de basis van Nederlands Met Gebaren (NMG)
onder de knie te krijgen.
Dus zoekt u een zinvolle invulling voor een studiemoment rondom TOS (TaalOntwikkelingsStoornis) problematiek? Is er een traject met een slechthorende leerling wat moeizaam verloopt? Of wil u dat er met het team gekeken wordt op welke manier er nog beter afgestemd kan worden op kinderen met een taalachterstand?

Ik bespreek graag met u of ik u kan voorzien in uw coachingsvraag!

In 2018 wilde ik graag iets anders aan de wand op mijn werkplek. Ik vroeg aan de leerlingen in groep 8 of ze iets voor mij wilden ontwerpen wat bij mij paste.
Na een aantal weken werd het nieuwe schilderij onthuld!

Een prachtig kunstwerk gemaakt door creatieve leerlingen die hun hart hebben laten spreken!